Ceník služeb

Registrační poplatky

Děti do 15 let 10,- Kč
Důchodci a studenti 10,- Kč
Dospělí 15,- Kč
Přístup na Internet zdarma
 
Registrační poplatky se od 1.10. každého roku snižují pro nově registrované na polovinu.
 
 

Ostatní poplatky

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu 10,- Kč
Poškození čárového kódu v knize 20,- Kč

Ztráta knihy nebo časopisu

- až dvojnásobek původní ceny + příplatek 20 Kč za knihovnické zpracování

 

MVS - meziknihovní výpůjční služba

 

- poštovné a balné při získání dokumentu z jiné knihovny při využití služeb pošty se řídí jejím sazebníkem

 

Kopírování a tisk

 

- černobílá strana A4 jednostranná

2,- Kč

- černobílá strana A4 oboustranná

3,- Kč

- barevná kopie A4 s textem jednostranná

5,- Kč

- barevná kopie A4 s textem oboustranná

10,- Kč
- plnobarevná kopie A4 jednostranná (JEN JEDNA STRANA) 20,- Kč

 

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříku, knih záznamů, evidencí nebo listin se řídí zákonem o správních poplatcích a sazebníkem obce stanoveným v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.